Meniu Închide

Despre proiect

Proiectul „Nucleo – Activare în Ferentari” urmărește formarea unui nucleu de acțiune format din locuitorii zonei. Aceștia vor fi informați și instruiți în dezvoltare comunitară și advocacy, asigurând un acces real la drepturile cetățenilor din cartier.

Cartierul Ferentari continuă să reprezinte o comunitate marginalizată, izolată și ai căror membri trăiesc adesea sub pragul sărăciei. Problema principală este faptul că multe legi și politici publice care afectează cetățenii cartierului sunt realizate fără consultarea lor, respectiv impactul în comunitate este adesea inexistent și uneori chiar negativ. Pe lângă acest nucleu, proiectul va asigura dezvoltarea unui plan de acțiune locală realizat de cetățeni pentru cetățeni și va furniza punțile de comunicare cu instituțiile publice. Beneficiarii principali vor fi 100 de copii de la Căminul Phillip și 50 de adulți din Ferentari, iar activitățile proiectului vor implica, pe lângă aceștia,câteva sute de oameni din cartier.

Scopul acestor acțiuni este acela de a întări legăturile între oamenii din comunitate și de a atrage și alți oameni din alte zone ale sectorului sau ale capitalei de partea comunității. Evenimentele realizate – cu caracter comunitar, cultural și social – vor fi gândite și puse în practic în perfect acord cu dorințele locuitorilor din cartier,expuse de-a lungul consultărilor publice de pe parcursul proiectului.

Proiectul este derulat de Fundația Amfiteatru în parteneriat cu Fundația Căminul Phillip și Asociația Respiro – Human Rights Research Center cu sprijinul Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Fundația Amfiteatru dezvoltă programe, proiecte și parteneriate la nivel local, național și internațional, în scopul afirmării resurselor antropice și naturale ale comunităților. Organizația se concentrează pe abordările integrate,cu finalitate socială, pentru a furniza comunităților soluții și sprijin. Site oficial: www.fundatia-amfiteatru.ro.

Fondată în 1997 de Ovidiu și Viorica Filipescu, Fundația Căminul Phillip este o organizație neguvernamentală recunoscută oficial, care oferă sprijin umanitar copiilor defavorizați și familiilor acestora din cartierul Prelungirea Ferentari și satul Valea Nehoiașului, județul Buzău. Site oficial: www.caminul-phillip.ro.

Asociația Respiro este o organizație înființată în anul 2011, care are ca scop promovarea drepturilor omului, a valorilor democratice, a spiritului civic şi responsabilizarea cetăţenilor ca atitudine socială vis-a-vis de drepturile omului şi de valorile democratice și având ca obiective: analiza şi promovarea de politici şi programe cu privirea la apărarea şi respectarea drepturilor omului şi a valorilor democratice; apărarea şi respectarea drepturilor omului stipulate în legislaţia internă şi în tratatele internaţionale; informarea şi educarea cetăţenilor cu privire la drepturile omului şi cetăţeanului; informarea şi educarea cetăţenilor cu privire la istoria regimurilor  dictatoriale, care au condus la încălcări ale drepturilor omului ș.a.m.d. Pentru a-și atinge obiectivele, Asociaţia dezvoltă activităţi precum programe educaţionale pe teme legate de drepturile omului, de valorile democratice şi de cultura civică, pe plan intern şi internaţional, campanii de advocacy; elaborarea de cercetări ştiinţifice pe teme legate de drepturile omului şi valorile democratice etc.