Meniu Închide

Comunitate

Este nevoie de o schimbare de paradigmă în adresarea problemei sărăciei: dinspre caritate spre justiție. Ideea conform căreia societatea oferă din bunăvoință bunuri și servicii comunităților sărace este una eminamente greșită și nu conduce la rezolvarea cauzelor problemei sărăciei, ci doar hrănește nevoia de confirmare a celor care deja au o viață decentă, dându-le un sentiment de bine, de împlinire. Statul român este codaș în rezolvarea problemelor celor defavorizați.

Analiza nevoilor reieșită din procesul de consultare în Cartierul Ferentari relevă o listă lungă de necesități urgente pentru care rezolvarea constă într-o singură realizare: un centru comunitar în inima comunității. Asistență juridică, consiliere psihologică, programe dedicate persoanelor consumatoare de substanțe, asistență medicală și programe dedicate copiilor sunt doar o parte dintre lipsurile pregnante și constante de mai bine de 20 de ani pe care comunitatea și le dorește a fi rezolvate prin intermediul acestui centru comunitar. Aceste servicii sunt necesare în fiecare zi, astfel că furnizarea lor poate avea loc doar într-un cadru organizat, într-un spațiu dedicat, cu personal calificat și doar cu implicarea comunității în facilitarea acestora.
Abordarea implementată pentru procesul de elaborare a documentului de politică publică este una participativă, cu elemente de analiză și sinteză a informațiilor colectate.

Grupul de Acțiune Locală Nucleo a întreprins pașii importanți ai ciclului unei politici publice de la firul ierbii, reușind, cu resurse puține, să contureze modalitatea prin care pot fi rezolvate sau prevenite o parte dintre problemele pe care le întâmpină comunitatea. Liderii comunitari au dus o muncă asiduă, fiind conectați constant la problemele din cartier și urmărind percepția comunității asupra modalităților de rezolvare a acestora. În urma unor acțiuni punctuale au fost adresate diferite aspecte negative din Cartierul Ferentari, însă nevoile teritoriale depășesc cu mult posibilitățile proiectului. Astfel, singura variantă prin care lucrurile se pot îmbunătăți în comunitate este prin intervenția concertată a instituțiilor locale care să capaciteze indivizii și să creeze premisele implicării civice. Politica publică un program de acțiune coordonat de către o autoritate publică la nivel local sau central, program care urmărește schimbarea mediului economic, social sau cultural al persoanelor asupra cărora se răsfrânge impactul.

Înființarea unui centru comunitar în Ferentari este posibilă doar cu ajutorul instituțiilor locale. Cea mai grea parte a acestei munci a fost deja depusă de comunitate. Acum este rândul autorităților locale să intre în acest proces democratic și să răspundă nevoilor ridicate de oamenii din cartier.

Înființarea unui centru comunitar în Ferentari va schimba vieți. Oamenii din cartier vor redobândi încrederea în autorități, iar respectul față de acestea va fi direct proporțional cu schimbarea pe care o vor resimți. Grupul de Acțiune Comunitară Nucleo este gata să ofere suport autorităților locale în acest demers. Ferentariul este gata de schimbare!

Lucrăm împreună!

Sprijină apariția centrului comunitar din Ferentari!